Анализа и регистрација

Услуги за анализа и регистрација

Нудејќи систематска техничка поддршка за услугите за регистрација на производи.

1. Прелиминарна аналитичка студија на 5Б примероци
2. Спецификација за изготвување
3. Подготовка на стандарди
4. Прирачник за производствена хемија

Служба за анализа и регистрација

-Напредни инструменти

♦ HPLC/DAD/MS X1
♦ GC/MS X1
♦ HPLC/DAD X2
♦ HPLC/VWD X2
♦ HPLC/RID X1
♦ GC/FID X1
♦ GC/FID/TCD X1
♦ DSC X1

Служба за анализа и регистрација2

Лабораторија за анализа.

Служба за анализа и регистрација3

Лабораторија за анализа.LC-MS

Служба за анализа и регистрација4

Лабораторија за анализа.HPLC