Процес

Процес на истражување и развој на органски хемикалии, вклучувајќи

Агрохемикалии и посредници;Фармацевтски посредници;Мириси и вкусови и посредници; Фини органски хемикалии.

Процес на истражување и развој на органски хемикалии

Фокусирајќи се на
Синтетичко извидување на маршрутата, оптимизација на процесите, испитување на безбедноста на супстанции и процеси, истражување на ефлуенти.

Се карактеризира со
Стратегија за раководење со трошоците, иновативен процес, безбеден и лесен за ракување, зелен процес.

процес
Mini Pilot _Kilo Lab for Technology Scale Up Test

Мини пилот / килограм лабораторија за технолошки скалирање тест

Истражување за безбедност на супстанции и процеси

Истражување за безбедност на супстанции и процеси

Испитување на термичка и хемиска стабилност на2

Испитување на термичка и хемиска стабилност на супстанции и реакции